Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to jeden z najważniejszych elementów instalacji mediów w mieszkaniu lub domu. Stanowi ona część niskiego napięcia i jest układem przewodów w mieszkaniu wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym.

Instalacje elektryczne służą do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Na instalację elektryczną składają się:

 1. zaciski wyjściowe wewnętrznej linii zasilającej w złączu,
 2. przewody (kable),
 3. gniazda wtykowe,
 4. wypusty oświetleniowe,
 5. zainstalowane na stałe odbiorniki energii elektrycznej.
Zamów usługę

Potrzebujesz elektryka?
+ 48 510 773 338

Jeśli potrzebujesz elektryka, który profesjonalnie zajmie się naprawą, wymianą lub zrobieniem nowej instalacji elektycznej skontaktuj się z nami.

instalacje elektryczne lublin

Instalacje elektryczne – informacje podstawowe

Potocznie przez instalację elektryczną rozumie się wyłącznie położone przewody elektryczne. Jednak instalacja elektryczna to układ zasilania niskiego napięcia złożona z przyłączy i złączy kablowych, tablicy rozdzielczej, pionów i linii zasilających, instalacji odbiorczych oraz odpowiedniej liczby obwodów.

Niskonapięciowa instalacja elektryczna to zespół urządzeń elektrycznych o jednolitych parametrach technicznych i napięciu znamionowym do 1 000 V prądu zmiennego i 1 500 V prądu stałego.

Podział instalacji

Instalacje elektryczne można podzielić ze względu na:instalacje elektryczne lublin

A) Rodzaj zasilanych odbiorników

– Instalacja oświetleniowa,

– Instalacja siłowa,

B) miejsce występowania

– instalacja przemysłowa,

– instalacja nieprzemysłowa;

C) przewidywany czas użytkowania:

– instalacja elektryczna tymczasowa,

– instalacja elektryczna stała;

D) sposób wykonania:

– instalacja podtynkowa,

– instalacja wtynkowa,

– instalacja natynkowa.

F.A.Q.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu – najczęściej zadawane pytania

u

Czy kontrole instalacji elektrycznych są obowiązkowe?

Bardzo ważną informacją dotyczącą nas wszystkich jest obowiązek jaki nakłada Prawo budowlane na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych. Artykuł 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku zobowiązuje ich do przeprowadzania okresowych kontroli instalacji elektrycznych w obiektach, które im podlegają.

u

Dlaczego przeglądy domowych instalacji elektrycznych jest takie ważne?

Obowiązek taki nakłada podany wcześniej przepis prawny z ustawy. Ale jeszcze bardziej ważne jest to, że stawką jest nasze własne i naszej rodziny bezpieczeństwo, zdrowie i życie.

u

Kto dokonuje okresowych przeglądów?

Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych powinien dokonać profesjonalny elektryk, który posiada odpowiednie uprawnienia SEP.

u

Kiedy wezwać elektryka?

Właściciele mieszkań ze starymi instalacjami powinni być bardziej czujni pod względem bezpieczeństwa. W przypadku, gdy zauważą jakiekolwiek niepokojące objawy powinni jak najszybciej wezwać elektryka bez względu na to kiedy był ostatni przegląd.

Jeśli zauważysz:

 • osmolone wnętrze tablicy rozdzielczej,
 • przegrzewające się osłonki starych porcelanowych korków,
 • dziwnie działającą instalację,
 • częste „wyrzucanie” korków,
 • inne niepokojące objawy,
u

Co ile trzeba kontrolować instalacje?

Instalacje elektryczne i piorunochronne należy badać i kontrolować co 5 lat. Należy także sprawdzić środki ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji przewodów i uziemienia w instalacji.

u

Co podlega badaniu?

Podczas badań instalacji sprawdza się:

 • ciągłość przewodów ochronnych,
 • poprawność połączeń przewodów,
 • dobór przewodów pod względem obciążalności prodąwej oraz spadku napięcia,
 • oznakowanie przewodów neutralnych i ochronnych,
 • oznaczenia obwodów, łączników, zacisków, urządzeń zabezpieczających, itd.,
 • występowanie przegród ogniowych i ochrony przed działaniami wysokich temperatur,
 • skuteczność przeciwporażeniowa,
 • nastawienie urządzeń zabezpieczających,
 • występowanie urządzeń do odłączania izolacujnego oraz łączenia,
 • przyłącza łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych.

Elektryk sprawdza również grubość izolacji, a także stan tablicy rozdzielczej.

Jak najszybciej skontaktuj się z elektrykiem

Tel: 510 773 338

Wymiana instalacji elektrycznej

Konieczność wymiany instalacji elektrycznej zachodzi wtedy gdy dotychczasowa sieć nie przeszła pozytywnego badania okresowego. Warto jednak pomysleć o wymianie instalacji nawet wcześniej.

Przestarzała instalacja niesie dwa zagrożenia dla naszego zdrowia i życia: pożar oraz porażenie prądem.

Kiedy trzeba wymienić instalację elektryczną?

Najlepiej instalację elektryczną wymienić podczas remontu generalnego mieszkania lub domu. W przypadku, gdy zaplanowane jest skuwanie starych tynków, glazury i wymianę podłogi wymiana instalacji jest niemal koniecznością. Często wymagana jest wymiana całej instalacji, ale wszystko zależy od stanu tej obecnej.

Stan instalacji powinien stwierdzić fachowy elektryk. Po analizie elektryk przedstawi raport i przekaże informację co robić dalej, gdyż całkowity remont instalacji elektrycznej wymaga procedur formalnoprawnych.

Koszty wymiany instalacji elektrycznej

Niestety nie można z góry oszacować kosztów wymiany lub remontu instalacji elektrycznej. Przyczyn jest kilka:

1. Koszt wymiany instalacji zależy od wielkości domu, mieszkania lub lokalu;

2. Koszt zależy również od skali prac. Koszt jest większy, gdy należy wymienić całą instalację. Niższy, gdy remontujemy tylko niezbędną część;

3. Całkowity koszt wymiany zależy od stawki elektryka, który będzie ją wykonywał.

Na cenę usługi elektrycznej składają się zazwyczaj:

– położenie metra bieżącego przewodu w ścianie,

– wyprowadzenie „punktu elektrycznego”, np.: gniazdka lub przełącznika.

Jeśli potrzebujesz wyceny za usługę elektryczną zadzwoń i powiedz czego potrzebujesz. Elektryk pomoże Ci dopasować rozwiązanie i przedstawi zakres cenowy usługi.

Instalacja elektryczna dopasowana do potrzeb

Ze względu na to, że obecnie posiadamy w domach o wiele więcej sprzętów elektronicznych niż dawniej. Dlatego stare instalacje elektryczne mogą nie dać rady i instalacje może się zacząć sypać. Aktualnie instalacje projektuje się i buduje tak, by włączniki i kontakty w każdym pomieszczeniu stanowiły osobne obwody elektryczne. Dzięki temu, można wyeliminować możliwość odłączenie energii w całym domu, a także można szybciej znaleźć przyczynę zwarcia.

Nowa instalacja powinna spełniać potrzeby użytkownika. Urządzenia o wysokiej mocy potrzebują oddzielnego zasilania. Sprzęt elektroniczny posiadający metalową obudowę powinien być podłączony do gniazda z uziemieniem.

Zgodnie z przepisami nie powinno instalować się więcej niż dziesięć gniazd wtykowych lub dwadzieścia punktów oświetleniowych na jednym obwodzie.

Dobra instalacja elektryczne to instalacja dostosowana do aktualnych potrzeb i tych, które mogą się pojawić w przyszłości. Dobrą praktyką jest układanie pod tynkiem dodatkowych rurek instalacyjnych, którymi będzie można w przyszłości przeciągnąć przewody i powiększyć instalację.”

Jeśli potrzebujesz elektryka, który profesjonalnie zajmie się naprawą, wymianą lub zrobieniem nowej instalacji elektycznej zadzwoń:

 

510 773 338

Adres

Voltmax Michał Purc ul. Sokola 13/47 20-336 Lublin

Email

info@voltmaxlublin.pl